АВ-ЛИНГО енглеско-српски речник аудио-визуелне индустрије

У последњих неколико година индустрија АВ садржаја у свету је изузетно динамична како због технолошкох новина које условљавају промене у производњи и дистрибуцији, тако и због промене постојећих бизнис модела (на пример, линеарно емитовање вс. видео на захтев) и успостављања нових.

Једна од последица је и појава нових термина, скраћеница, сливеница и жаргона. Трагали смо за њима највише у стручним часописима, а онда проверавали њихово значење тамо где знамо да је то урађено на прави начин (на пример Studiobinder”, „KFTV Kemps Film TV Video Glossary”, „Curvedview HDTV Glossary”, итд.).

Осим нових, у овом невеликом избору нашли су се и неки старији термини – сматрали смо да није згорег поново се позабавити њима, будући да смо се уверили да се различито интерпретирају. Избор обухвата појмове из неколико области – од чисто техничких термина, па до оних који се користе у монетизацији садржаја – сви сви они су, међутим, део онога што називамо медијском индустријом.

Намера нам је била да, у одсуству домаће стручне литературе, медијским професионалцима дамо алат за лакше разумевање стране стручне литературе и комуникацију са колегама у иностранству, исто тако љубитељима АВ уметности укажемо на новине у филму, телевизији, видеу итд.

Овај речник никако не треба користити као речник енглеског језика општег типа, он је само за разумевање појмова из медијске индустрије; то је, да тако кажемо, један еснафски речник. Па како за еснаф на енглеском говорном подручју „run” значи емитовање, а „truck” покрет камере, ни ми се нисмо бавили трчањем, камионом нити општим значењем неких других речи. Неке термине нисмо преводили пошто су из енглеског ушли и одомаћили се у српском језику (слот, пич итд.), за неке нисмо одолели, него измислили реч (па је написали курзивом: јавис, бућкуринарство итд.), негде смо позајмили речи које су смислили други (образабава се појавила у преводу романа „Хеликонија” из осамдесетих, преводиоци Зоран Јакшић и Бранислав Бркић).

Рад на овом речнику ни сада не сматрамо завршеним. Радићемо на сакупљању и обради нових термина и додавати их овом документу.


Овај речник омогућава и да се изговор речи на енглеском језику: www.av-lingo.com

Сугестије и прилози су добродошли. Пишите нам av-lingo4@gmail.com