О нама

О КЛАСТЕРУ

Кластер креативних инудстрија Војводине је основан с циљем доприноса стварању позитивног окружења за развој креативних и културних инудстрија.

Оснивачи и чланови Кластера су представници креативних инудстрија, појединци, ствараоци, уметници, предузетници, компаније, мала и средња предузећа заједно са представницима јавних и образовних институција.

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА

Кластер чланицама пружа подршку на неколико начина:

  • Едукација за пословни развој

  • Повезивање и пословна сарадња

  • Развој нових производа

  • Повезивање са другим индустријама и новим тржиштима

  • Информисање и помоћ за конкурисање за додатне изворе финансирања (субвенције, кредити и сл.)