О нама

О КЛАСТЕРУ

Кластер креативних инудстрија Војводине је основан с циљем да допринесе стварању позитивног окружења за развој креативних и културних индустрија.

Оснивачи и чланови Кластера су ствараоци, иноватори, уметници, предузетници, мала и средња предузећа, компаније као и представници јавних и образовних институција.

АКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА

Кластер пружа подршку у обласитма као што су:

  • Пројектно планирање, писање пројеката, руковођење пројектима и слично;

  • Едукација и саветовање за пословни развој и интелектуалну својину;

  • Развој нових производа и иновација;

  • Информисање и помоћ за конкурисање за додатне изворе финансирања (израда бизнис планова, израда пријава за субвенције, кредите и сл.)