30/05/2013

Vizija i Misija

Klaster kreativnih industrija Vojvodine je osnovan 15. oktobra 2010. godine od strane javnih i obrazovnih institucija i malih i srednjih preduzeća iz kreativnih industrija.

Vizija

Vizija Klastera kreativnih industrija Vojvodine je izgradnja institucionalne podrške i nadležnosti za razvoj, istraživanje ekonomskih potencijala, podršku preduzetništvu u kulturnim i kreativnim industrijama promociju i prepoznavanje ekonomskih i društvenih vrednosti i efekata koje stvaraju kreativne industrije.

Misija

Misija Klastera kreativnih industrija Vojvodine je osnaživanje kreativnih pojedinaca, preduzetnika i MSP i stvaranje platforme za saradnju i dijalog između vlade i industrije u procesu stvaranja pozitivnih uslova za razvoj kreativnih i kulturnih industrija.

Osnivači KVIK:

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
VIP Fond
Muzej Vojvodine
Muzej grada Novog Sada
Galerija Matice srpske
Total Idea, Agencija za marketing i konsalting
Adverto d.o.o.
Tink Media promotion agency
Udruženje tkalja
Liquid Energy, Agencija za kinematografsku i video proizvodnju
Alektik studio d.o.o.
Admiror design studio
TM studio
Array studio
Contrast Media
Epicentar i
Vilenjak