31/05/2013

Članovi

Institucije kulture

Galerija Matice srpske – osnivač
Muzej Vojvodine – osnivač
Muzej grada Novog Sada – osnivač
Zavod za kulturu Vojvodine – član
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka – član

Obrazovne institucije, R&D

Fakultet tehničkih nauka – osnivač i član
Univerzitet u Novom Sadu – podrška
Centar za konkurentnost i razvoj klastera – podrška
Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeeća Alma Mons
Akademija umetnosti – podrška
Unesco katedra za studije preduzetništva – podrška
Evropska preduzetnička mreža – podrška
Business Incubator Novi Sad -podrška

Podrška

Pokrajinski sekretarijat za privredu – podrška
Fond za podršku investicija u Vojvodini – osnivač
Grad Novi Sad – podrška

Preduzetnici i MSP

4 Kids Media
Total Idea
Filmska radna zajednica filmski front
Adverto
Mockup marketing
Liquid Energy
Media Art Content
Novosadski sajam
Epicentar
Poslovna savršenost
Radio televizija Vojvodine
Novosadska televizija
McBoxS
Wood Craft
Studio Vilenjak
Proxy
Contrastmedia
Textilorg
Studio Alektik

Samostalni umetnici, eksperti i freelanceri

Atila Kapitanj
Vladimir Moritz
Dejana Šranc
Jane Rankin
Sanja Bošković – Nakit Bošković

Udruženja

Exit
Udruženje tkalja
Novi novosadski teatar
Svi
Mandragora

Članstvo KVIK

Klaster kreativnih industrija Vojvodine (KVIK) je udruženje u čijem su članstvu preduzetnici, mala i srednja preduzeća, institucije obrazovanja, privrede i kulture i pojedinci umetnici, eksperti i freelanceri. Ovakva struktura KVIK ubrzava povezivanje, saradnju i razvoj članova klastera.

Udruživanje je od ključne važnosti za poslovne ljude i preduzetnike. Cilj udruživanja je povećanje poslovne uspešnosti, informisanosti, razmene ideja i međusobne podrške. KVIK je organizacija koja pomaže studentima i mladima u predpreduzetničkom periodu kroz individualne konsultacije, angažovanje u radnim grupama, praksu i sl. KVIK kroz međuklastersku saradnju razvija multidisciplinarni pristup i prisutnost kreativnih industrija u svim granama privrede, kulture i društvenog života.

Članstvo u KVIK je platforma za povezivanje i nove kontakte i partnerstva, promociju, nove trendove i ideje, slobodu kreativnosti, lični i profesionalni razvoj.

Zastupnik: Tatjana Kalezić
info at kvik.rs